Shadow

標籤: 資深義工

Marvin義工

Marvin義工

資深義工
  狗仔們超得意,我希望佢地能夠快樂成長。而且佢地全部都好乖,大家可以黎抱抱佢地一齊玩,佢地會超開心。另外,有些狗仔生病了,中心也很努力照顧,見到佢地一步一步痊愈真係好感動。